03.06.2019
 khai giảng
THỜI LƯỢNG
20 BUỔI HỌC 
Tối thứ 2,4,6
ĐỊA ĐIỂM
11B Phan kế bính - TP.HCM
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY!

6 ĐIỀU "CẦM VỀ"

06

Được tự tay xây dựng một Marketing plan hoàn chỉnh từ chiến lược đến thực thi dưới sự coaching trực tiếp từ các Trainers dày dạn kinh nghiệm

TỰ TAY XÂY DỰNG MARKETING PLAN NHƯ MỘT BRAND MANAGER CHUYÊN NGHIỆP

02

NẮM VỮNG CÁC QUY TẮC ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Nắm vững cách xây dựng chuỗi giá trị thương hiệu thông qua Brand 6P. Biết cách định vị thương hiệu bài bản với mô hình Brand positioning circle

05

"CẦM VỀ" CÁC MARKETING FRAMEWORK & TOOLKIT THỰC TIỄN

Tiếp nhận và sử dụng thuần thục các framework để xây dựng Marketing campaign, Media plan, Launch plan một cách đồng nhất và hiệu quả

01

LÀM CHỦ NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NGÀNH HÀNG & THƯƠNG HIỆU

Biết cách đánh giá thị trường, phân khúc thị trường, xác định mục tiêu tăng trưởng của thương hiệu và ngành hàng trong ngắn hạn và dài hạn

04

XÂY DỰNG MARKETING PLAN THEO CHUẨN CÁC CÔNG TY HÀNG ĐẦU

Nắm vững quy trình xây dựng marketing plan hằng năm (Annual Brand Planning) từ các công ty hàng đầu như Unilever, P&G, Coca,... 

03

BIẾT CÁCH PHÂN TÍCH BRAND DATA & CONSUMER INSIGHT

Hiểu được nghệ thuật phân tích Brand data để tìm kiếm Insight và định hướng chiến lược hoạt động của cả chiến dịch Marketing

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY!

AI NÊN HỌC KHÓA NÀY?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY!
Doanh nhân, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ & Startup founder

Mong muốn học hỏi các quy tắc xây dựng thương hiệu từ các "ông lớn" trên thị trường để áp dụng vào doanh nghiệp của mình, nhằm xây dựng chiến lược tăng trưởng dài hạn và khắc phục những điểm còn hạn chế trong việc xây dựng thương hiệu

Người làm Marketing
chuyên nghiệp 

Mong muốn hệ thống lại kiến thức về Marketing để làm tốt hơn công việc hiện tại, giải quyết những khó khăn trong công việc và đặc biệt là chuẩn bị về mặt kỹ năng để tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Những đối tác của Marketing
(Agency, Trade Marketing, RnD, Supply chain,...)

Mong muốn hiểu được toàn bộ công việc của Marketing để phối hợp tốt hơn với Marketing team hoặc tìm kiếm những cơ hội nghề nghiệp mới.

Former Marketing Manager

10 năm kinh nghiệm làm việc trong brand team của các công ty lớn như Unilever, WIlmar, Masan Consumer, trong đó có 6 năm làm việc tại vị trí Marketing Manager và Product Marketing Manager. 

Nguyễn Quang Hiệp

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

CJ Group
Hứa Thái Đạt
Heineken Vietnam

Hơn 10 năm kinh nghiệm làm Trade MKT tại các công ty lớn. Trong suốt quá trình làm việc, anh Đạt đã trải qua hầu hết các ngành hàng khác nhau (FMCG, công nghiệp, rượu bia, dầu nhớt,...)

Former Senior Trade MKT Manager
Revenue Manager
Heineken Vietnam

6 năm kinh nghiệm trong quản lý tài chính và hoạch định chiến lược cho hơn 5 ngành hàng của Unilever và Heineken VN.Nguyễn Quốc Trung Hưng
Marketing Manager of BU Food

15 năm làm việc trong lĩnh vực Quản trị thương hiệu và ngành hàng (Unilever, Wrigley Asia Pacific, Johnson & Johnson,..)
Có kinh nghiệm trong việc quản lý và duyệt những new concept và có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực Brand Management, quản trị Insight

Greenfeed Corp
Lê Trung Tín
Senior Brand Manager
Coca-Cola SEA

Anh Tín có hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý Brand, đặc biệt là các Brand Innovation cho những MNC hàng đầu như Coca-Cola, Nestle, Heineken. Ngoài ra, anh Tín có hơn 2 năm làm Research tại Nielsen. Thế mạnh của anh Tín là Insight & Innovation 

General Director 
GCOMM

Hơn 15 năm kinh nghiệm ở vị trí Research Manager tại Nielsen
Một trong số ít những Researcher thuần thục cả 3 mảng: Retail Audit, Qualitative and Shopper Research
Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác chiến lược lớn như: Unilever, Masan, Vascara, Mobifone, Shell…

Trần Hùng Thiện
Nguyễn Ngọc Hà
Xây dựng concept sản phẩm mới (Product concept)

- Định nghĩa vai trò và cấu trúc của một product concept.
- Quy trình xây dựng product concept.
- Thực hành viết product concept.

Module 6: 

Module 5: 

Thiết kế Định hướng chuỗi giá trị

- Lăng kính của người tiêu dùng đối với một sản phẩm/ dịch vụ.
- Từ các Jobs/ Pains/ Gains đã được ranking ở buổi trước, brainstorm các key benefits và product features tương ứng.

Module 11: 

Truyền thông thương hiệu (Promotion - IBC)

- Xác định target audience, communication insight và các kênh media tích hợp phù hợp.
- Phát triển Brand Communication Idea.

Module 10: 

Chiến lược sản phẩm & bao bì (Product & Pack)

- Xây dựng product attribute dưới góc nhìn của marketers (formulation, packaging,...).
- Nguyên tắc thiết kế packaging sản phẩm.

Module 14

Thuyết Trình Giữa Kỳ

- Trình bày recap về 6P của Brand đã chọn
- Trình bày chiếc lược ngành hàng và 6P chiến lược cho Brand đã chọn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY!

Module 3: 

Facilitation workshop:

 Xác định phân khúc thị trường & phân khúc người tiêu dùng & chiến lược portfolio.

Module 2: 

Portfolio strategy

- Cơ sở chiến lược portfolio để chạm vào các Source of volume đã xác định.
- Portfolio sản phẩm, chiến lược portfolio và tầm quan trọng của việc làm chiến lược portfolio sản phẩm.

SƠ LƯỢC NỘI DUNG HỌC

Module 12: 

Khuyến mãi cho người tiêu dùng 

- Các loại promotion phổ biến của một thương hiệu , nhiệm vụ của phòng ban liên quan và vai trò của mỗi loại promotion.
- Nguyên tắc làm consumer promotion và một số loại hình phổ biến (ưu nhược điểm và mục tiêu tương ứng).

Phần 1: Category Strategy/ Chiến lược ngành hàng (WHERE TO PLAY)

Module 1: 

Phân khúc thị trường & phân khúc người tiêu dùng

- Phân khúc ngành hàng & phân khúc người tiêu dùng trong ngành hàng.
- Các key driver của ngành hàng.
- Nền tảng xác định I/Os và thiết lập các giả định về SOV của ngành hàng - Nguyên tắc ưu tiên các SOV để xác định được thị trường mục tiêu.

Phần 2: Portfolio Strategy - Brand STRATEGY/ Chiến lược Portfolio - Thương hiệu (How to win)

Module 7: 

Định vị thương hiệu 
(Positioning)

- Định nghĩa 6Ps ở nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Vai trò của 6Ps trong chiến lược thương hiệu.
- Định vị thương hiệu là gì, tại sao cần nó?
- 9 yếu tố quan trọng của định vị thương hiệu (Brand DNA - Brand Key).
- Mô hình thiết kế định vị thương hiệu.

Phần 3: Triển khai chiến lược

Module 13: 

Facilitation workshop

Xây dựng strategic 6Ps (hoặc value proposition) của brand đã chọn

Module 16: 

Nền tảng tài chính dành cho Marketing

- Quản lý value chain và P&L sản phẩm.
- ROI, BEP

Kế hoạch Marketing hằng năm (Phần 2)

- Thực hành phân tích 5C và xác định Brand Jobs to be done.
- Thực hành thiết kế annual activity calendar.

Module 18: 

Briefing

- Briefing - kỹ năng buộc phải có của Marketer.
- Tầm quan trọng của một bài brief- 3 quy tắc của một bài brief hiệu quả.
- Những phần cần có trong proposal của Agency.
- Đánh giá chất lượng proposal - mô hình IBREED.

Module 19: 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY!
Thuyết Trình Cuối Khóa

- Trình bày toàn bộ từ strategy đến planning

Module 20: 

Module 17: 

Kế hoạch Marketing hằng năm (Phần 1)

- Quy trình xây dựng Marketing plan hằng năm
- Phân tích 5C để đánh giá hiệu quả hoạt động của thương hiệu (Company - Consumer - Competitor - Channel - Customer)
- Xác định mục tiêu & định huớng hoạt động của thương hiệu (Brand Jobs to be done)

Module 15: 

Nển tảng phân tích Brand data

- Các yếu tố chủ chốt cần được đo lường và phân tích để hiểu về: Category, Consumer và Brand performance.
- Các loại research mà marketer cần biết, ý nghĩa và data mà mỗi loại research.
- Mapping các loại data với mục tiêu hiểu về 3 đại lượng trên.

Module 8: 

- Định giá sản phẩm là gì? Tại sao cần phải định giá sản phẩm.
- Nguyên tắc định giá sản phẩm và các phương pháp.

Chiến lược giá (Pricing)

Module 9: 

- Nền tảng về Trade MKT: Trade MKT là gì, có vai trò gì và tương tác với Brand như thế nào?
- Tầm quan trọng của kênh phân phối và hoạt động tại điểm bán đối với sự thành công của thương hiệu.
- Một số nguyên tắc khi phát triển kênh phân phối và làm hoạt động tại điểm bán.

Kênh phân phối và điểm bán
Nền tảng Consumer Insight

- Các phương pháp research tìm kiếm thông tin về người tiêu dùng và thị trường.
- Tổng hợp và xử lí thông tin theo bài tập Jobs/Pains/Gains để tìm ra insight người tiêu dùng.
- Xây dựng consumer journey của người tiêu dùng.

Module 4: 

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Mình tích lũy được cực kỳ nhiều bài học giá trị, cả về tri thức, kỹ năng cũng như cách làm việc nhóm, có thể ứng dụng ngay vào công việc hiện tại của mình. Cám ơn CASK đã tổng hợp và hệ thống hóa các kiến thức từ các tập đoàn lớn như Unilever, Heineken, Pepsi, và mang đến một khóa học vô cùng thú vị và thực tiễn". 

"Mình ấn tượng nhất là phần kiến thức về Planning để hiểu rõ và cân nhắc các yếu tố quan trọng để xây dựng một kế hoạch Marketing hoàn chỉnh. Học cách tư duy từ gốc rễ cộng với nền tảng chuyên môn vững chắc đã giúp mình thi đậu Ufresh - chương trình Unilever tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp".

"Mình thấy nội dung học rất toàn diện và thực tế, kiến thức rất sâu sát với công việc mình đang làm và có thể áp dụng ngay. Đặc biệt là phần “Brand and Category Strategy” giúp mình thay đổi tư duy, mở rộng tầm nhìn hơn rất nhiều. Từ đó, mình tìm được cách tiếp cận và xác định vấn đề chính xác hơn".

HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ

13.999.000 VND

Sau khi đăng ký mua khóa học, bộ phận CSKH của CASK sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin và tư vấn sâu hơn về khóa học

03.06.2019
 khai giảng

©2018 Allrights reserved CASK

LIÊN HỆ

Địa chỉ: 11B Phan Kế Bính, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0899 189 198  

Email: tuvan@cask.vn 

Website: cask.vn

CASK là cộng đồng huấn luyện và chia sẻ kiến thức chuyên nghiệp với định hướng tạo nên một nền tảng (platform) chuẩn hóa để thu thập, hệ thống và chia sẻ kiến thức.   

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

NHẬN TÀI LIỆU
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC!